image

Press

För pressmaterial, vänligen kontakta Jenny Bove
eller Nathalie Perron: 
jenny.bove@beautyinternational.se
nathalie.perron@beautyinternational.se