image

Press

 
 
För pressmaterial GUINOT och MARY COHR, vänligen kontakta
Mildh Beauty Press: www.mildhpress.se

För pressmaterial MASTERS COLORS vänligen kontakta
Nathalie Perron: nathalie.perron@beautyinternational.se
 
För pressmaterial SMART BUY vänligen kontakta
Jenny Bove: jenny.bove@beautyinternational.se