image

Press

 
 
För pressmaterial   GUINOT, MARY COHR och  MASTERS COLORS vänligen kontakta 
Linda Lille:
linda.lille@beautyinternational.se 
Nathalie Perron: nathalie.perron@beautyinternational.se
 
För pressmaterial SMART BUY vänligen kontakta
Jenny Bove: jenny.bove@beautyinternational.se